EQ-Consulting s.r.o. poskytuje organizacím v oblasti vzdělávání
  Systematické, kvalitní vzdělávání
 
 • Individuální konzultace
 • Personální poradenství
 • Zaměření na rozvoj dovedností
 • Vzdělávání v oblasti "zaměstnaneckých dovedností"
 • Důkladnou analýzu školících i tréninkových potřeb účastníků
 • Tvorba projektů systémů vzdělávání podle potřeb zadavatele
 • Individuální práce s účastníkem vhodně propojené s výkladem
 • Jedno a vícemodulové kurzy sestavené podle potřeb účastníků
 • Zkušenosti za 10 let se vzděláváním ve státní správě i v soukromém sektoru
 • Soutěživý způsob tréninku, metody interaktivní skupinové práce, řízené diskuse
 •    
    Zavádění systémů jakosti a EMS
   
 • Poradenství v oblasti statistických metod
 • Poradenství a vzdělávání v oblasti systémů jakosti (SJ)
 • Aplikace požadavků norem řady ISO 9000:2000 a ISO 14000
 • Poradenství a vzdělávání v oblasti systémů environmentálního managementu (EMS)
 •    
    Tlumočnickou a překladatelskou činnost
   
 • Anglický a německý jazyk, včetně překládání odborných textů
 • Překladateli jsou lidé působící opakovaně (dlouhodobě) v zahraničí
 •